O nás

Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře ŠPIČKOVÁ/TICHÝ/POULÍK.

Jsme tým advokátů, kteří poskytují komplexní služby ve všech oblastech českého, evropského a mezinárodního práva.

Naše kancelář je založena na konceptu, který v sobě kombinuje výhody větší a malé advokátní kanceláře. Základem našich služeb je profesionalita, široké odborné zaměření a zkušenosti, flexibilita a zastupitelnost, při zachování individuálního přístupu ke každému klientovi a nízké administrativní zátěži negativně dopadající na klienta.

Jsme přesvědčeni, že jak pro jednotlivce, tak pro malé, střední i velké podnikatele nalezneme klíčové řešení jejich záležitostí.

Klíčová řešení - řešení na klíč

Aktuálně

Informace související se zpracováním osobních údajů

Zde naleznete přehledně popsány informace související se zpracováním osobních údajů klientů advokátní kanceláře ŠPIČKOVÁ/TICHÝ/POULÍK dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

30. 5. 2018více informací

Evidence skutečných majitelů

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela., kterou se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a další související zákony. Uvedená novela zřizuje evidenci skutečných majitelů jako neveřejný rejstřík

9. 4. 2018více informací

Novela daňového řádu v souvislosti s bojem proti praní peněz

Povinnost mlčenlivosti se nebude vztahovat na některé klientské údaje a dokumenty. Dne 21. 3. 2018 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely daňového řádu.

9. 4. 2018více informací